Garancia

Garanciális feltételek

Ha a visszaküldés menete menüpontban leírtak szerint küldte a visszárut, akkor a visszaérkezést követő 30 munkanapon belül cseréljük a terméket. Ha mégsem tudjuk kicserélni, abban az esetben visszatérítjük a termék árát.

 

A garanciális igény nem teljesíthető, ha fennáll a következő feltételek valamelyike:

A visszakapott termék nem a LGN Shop s.r.o. által forgalmazott termék.

Nincs mellékelve a kitöltött hibabejelentő formanyomtatvány, vagy értelmezhetetlenül van kitöltve.

A jelzett hiba nem valós.

Lejárt a termék jótállási ideje. (Szervízalkatrészek esetében 7 nap vagy 1 hónap garanciát vállalunk. Szervízalkatrész pl. LCD Kijelző, átvezető fólia, érintőplexi stb., Power Bank esetében 6 hónap)

Ha a hiba bizonyíthatóan a termék nem rendeltetésszerű használatából ered, vagy szakszerűtlen beépítésből ered.

Swap termékekre NEM vállalunk garanciát. A "swap" jelöléssel ellátott termékek három napos használt termékek. Olyan telefonok alkatrészei, burkolati elemei, amely készülékeket a mobilszolgáltatók 72 órás garanciában kicseréltek.

Azon termék, melyeknek beépítéséhez forrasztás szükséges, nem garanciálisak, mivel a hiba helytelen beépítésből is adódhat.

Sérült vagy hiányos termék esetében értékcsökkentjük az árát.

Garanciamatrica vagy -jelölés hiánya, sérülése.

 

Műszaki cikknek minősülő termékekre a törvényileg meghatározott hat hónap szavatosságot vállalunk.

 

A csereáru átvétele vagy a levásárlási bizonylat lezárása után reklamációt nem fogadunk el.

VRS Design korlátozott 1-éves gyártói garancia *

VRS Design, Inc. (VRS Design) 1 éves korlátozott gyártói garanciát nyújt a legtöbb VRS Design termékre. Jelen VRS Design garancia nem ruházható át, és csak az eredeti fogyasztó érvényesítheti. Egyes VRS Design termékekre más garanciák vonatkozhatnak, ezek alábbi felsorolásban szerepelnek. Példa erre, de nem kizárólagosan: kiegészítők, háti táskák, töltők. 
Kérjük, garanciális igényük bejelentése végett küldjék meg a kitöltött online bejelentőt a Binova Trade Kft. Ügyfélszolgálat részére, ahol további tájékoztatást nyújtunk a garanciákkal kapcsolatosan.E mail cím: sales@log-on.hu. VRS Design gyártói garanciája kiterjed termékei esetleges anyaghibáira, az esetleges összeszerelési hibákra, az eredeti vásárlástól számított egy (1) éves időtartamra (“Garanciális Időszak”). Hibának olyan tökéletlenségeket vagy hiányosságokat nevezünk, melyek gyártási hibából erednek. VRS Design fenntartja magának a jogot, hogy kisebb mértékű szállítási és kézbesítési költséget számoljon fel az érvényes garanciális igények kielégítése során.

VRS Design 90 napos általános meghibásodási garancia *

Az alábbi Verus/VRS Design termékekre 90 napos általános meghibásodási garancia vonatkozik, az eredeti vásárlás időpontjától számítva:

  • - Kiegészítők
  • - Hátitáskák
  • - Töltők
  • - Iron Shield Sorozat
  • - Iron Bumper Sorozat
  • - Dandy Klop Sorozat

Kizáró és korlátozó körülmények

Véletlen elejtésből, beszerelés- vagy beüzemelés közben keletkező sérülésből, rendes elhasználódásból, nem rendeltetésszerű használatból, vagy a termékeknek a felhasználó/tulajdonos általi megváltozatásából eredő hibákra jelen garancia nem érvényes. Meghibásodás esetén, és amennyiben VRS Design-hoz érvényes igény érkezik a garanciális időszakon belül, VRS Design dönthet a termék hibájának kijavítása, vagy a termék cseréje mellett, egy, funkciójában azonos értékűre. Csere esetén a cseretárgy a felhasználó tulajdonává válik, míg a visszavett, meghibásodott termék VRS Design tulajdona lesz. 
VRS Design nem felelős a termékei nem megfelelő használatából eredő, vagy azok által ily módon okozott bármilyen egyéb kárért. A garancia nem terjed ki a VRS Design termékek használata során a felhasználó elektronikus eszközében esetlegesen bekövetkező bármilyen kárra, vagy harmadik félnek okozott károkra. A VRS Design korlátozott garanciája semmilyen esetben sem foglalja magában, illetve nem terjed ki egyéb tulajdontárgyak, például de nem kizárólag elektronikus készülékekben, vagy más ingóságokban bekövetkező károkra.

Kizárólagos jogorvoslat

Termékcsere csak az eredeti vásárlási garancia esetén lehetséges, és az eredeti garanciális időszak meghosszabbítása nem lehetséges. A garanciális cserék az adott termék készleti elérhetőségén múlnak, és csak arra az időszakra vonatkoztatható, míg az adott termék egyébként megvásárolható. A forgalmazó Binova Trade Kft. fenntartja a jogot, hogy csereként hasonló értékű és megjelenésű, de eltérő terméket küldjön meg. Termék-vonal, színbeli cseréket is ide értve, nem kérhető. A jogi szabályozásnak megfelelően a Binova Trade Kft. nem felelős sem a közvetlen, sem a közvetett, esetleges vagy következményként fellépő olyan károkért, melyek a garanciális feltételek megszegéséből erednek. Ide értendő, és a garanciális felelősség köréből kifejezetten kizárt minden olyan adat-, alkalmazás, program- vagy ezek elvesztése, azok pótlására vonatkozó anyagi költségek felső határára való tekintet nélkül, mely a VRS Design termékben hordozott, tárolt, használt elektronikus eszközön kerül, került tárolásra. Kizárólag a VRS Design hivatalos viszonteladóitól vásárolt termékre vonatkoztatható, adott esetben, a garanciális igény.